พิรญาณ์ บุลสถาพร

พิรญาณ์ บุลสถาพร

นักเขียนอิสระ สนใจเรื่องสังคมและมานุษยวิทยา ชอบฟังเรื่องเล่าเกลาชีวิตไม่น้อยไปกว่าเพลงฮิตตามกระแส ชอบฟังมากกว่าพูด ใช้การเขียนกับอ้อมกอดเยียวยาจิตใจ ให้เกียรติผู้คนและรักษาทุกความสัมพันธ์ มองเวลาทุกวันที่เหลืออยู่ว่าเป็นสิ่งมีค่าที่สุด