ปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา

ปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา

ผู้สนับสนุนการแก้พ.ร.บ. ให้คนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ญาเริ่มทำงานด้านปัญหาสุขภาพจิตในเด็กเมื่ออายุ 12 ปี ปัจจุบันญาอายุ 14 ปีทำงานเป็นที่ปรึกษาให้เด็กที่เป็นโรคซึมเศร้า ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกะปิ รองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร แกนนำเยาวชน Lovecare Station และทำวิชาภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ในโรงเรียน