ประจวบ วังใจ

ประจวบ วังใจ

อดีตคนข่าวและคนเขียนหนังสือที่ตามติดประเด็นทางสังคม การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมมาตลอด แต่ที่อินที่สุดคือการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์หนัง ทั้งจากมุมมองของคนทำสื่อ คนรักหนัง และผู้ชายคนหนึ่ง