คชรักษ์ แก้วสุราช

คชรักษ์ แก้วสุราช

รักการอ่านและการนั่งรถเมล์ สนใจประเด็นทางสังคม คนพิการ และของกิน อยากเป็นนักเล่าเรื่องที่มีคนอยากฟัง