กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

บรรณาธิการเว็บไซต์ The Potential