วิจารณ์ พานิช: ต้อง ‘เรียนรู้’ แบบไหน และ อีกแค่ไหน จึง ‘เปลี่ยนแปลง’

‘Transformative Learning’ หรือ ‘การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง’ เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนการเรียนรู้ ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างครูในฐานะ ‘คุณอำนวย’ (facilitator) กับผู้รับ และวิธีการเรียนที่ไม่ใช่ถ่ายโอนความรู้เป็นก้อนๆ แต่ต้องมาจากการลงมือทำ ประสบการณ์จริง และได้ใคร่ครวญคิดไตร่ตรอง

ฟังเสียงเด็ก TCAS: อยากให้ครูแนะแนวเป็นแบบไหน?

ระหว่างที่ฝุ่น(ในโซเชียล) กำลังตลบ ผู้คนออกมาตั้งคำถามกับระบบสอบ TCAS เราลงพื้นที่คุยกับนักเรียนจำนวนหนึ่ง ถามคำถามสั้นๆ 3 คำถาม ยังมีวิชาแนะแนวอยู่มั้ย, เรียนอะไร และครูแนะแนวการเรียนอย่างเดียว หรือแนะแนวทางชีวิตด้วย?

‘Theory U’ การฟัง 4 ระดับ: ลองเช็ค คุณ ‘ฟัง’ ระดับไหน

ทฤษฎีตัวยู (Theory U) หรือการฟัง 4 ระดับโดยอ็อตโต ชาเมอร์ (Otto Scharmer) ตอบคำถาม แม้เราจะ ‘ฟัง’ อยู่ทุกวัน แต่ทำไมยิ่งฟังยิ่งไม่เข้าใจ ยิ่งฟังยิ่งขัดแย้ง ยิ่งฟังยิ่งตัดสิน

‘ณัฐฬส วังวิญญู’ โปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง-ถาม-เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

คุยกับ ณัฐฬส วังวิญญู กระบวนกรนักจัดการเรียนรู้เพื่อสำรวจโลกภายในตัวเอง จะเกิดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงได้ ทำไมต้องคิดอย่างใคร่ครวญ ทำไมต้องถามและฟัง? 

1 2 3 16