ความขัดแย้ง และวิธีสงบศึกกับลูกด้วยดี ตอน 1

สมาชิกภายในครอบครัวต่างมีความต้องการ นิสัยใจคอ เป้าหมายไม่เหมือนกัน บางครั้งอาจเกิดการเข้าใจผิด นำไปสู่การทะเลาะ และพัฒนาไปเป็นความขัดแย้ง หากไม่ได้รับการแก้ไขอาจกลายเป็นปัญหาในอนาคตได้ หนังสือ Parenting from the Inside Out จะมาช่วยไขข้อกังวลใจ ด้วยวิธีรับมือกับความขัดแย้ง

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนและการเรียนแบบร่วมมือ ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียน

ความรู้สึกที่ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนและการเรียนแบบร่วมมือกัน เป็นปัจจัยทางสังคมที่ทำให้คนๆ หนึ่งประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้น การจัดห้องเรียนควรแบ่งเวลาออกเป็น 2 ส่วน คือ เวลาสำหรับสังคมมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และเวลาสำหรับอยู่กับตนเองครึ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถทำได้โดยให้นักเรียนทำงานร่วมกัน พร้อมกับมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

Sacred Mountain สนามเด็กเล่นทางจิตวิญญาณที่บอกเราว่า โลกคือปาฏิหาริย์และชีวิตคือความศักดิ์สิทธิ์

‘การค้นพบและเข้าใจตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง’ คือ หัวใจของงาน Sacred Mountain Festival งานที่จะพาทุกคนไปดำดิ่ง เชื่อมโยง และทำความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้ง

“Centering” การตั้งหลักตั้งแกนไม่ให้ล้ม เมื่อเจอเรื่องลบ เรื่องร้าย

วิธีรับมือหลังเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายๆ คือ การตั้งแกน (Centering) พาตัวเรากลับมาอยู่กับความสงบ และสัมผัสกับคุณค่าภายในแก่นกลางของตัวเอง พร้อมกับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิต หลอมรวมเอาปัญหาเข้ามาแปรเปลี่ยนเป็นความสร้างสรรค์

Relational mindset: ความสัมพันธ์ครูกับศิษย์ในฐานะมนุษย์ เพราะสัมพันธ์ที่ดีมีผลต่อการเรียนรู้

นักเรียนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ หากเขารู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่จากครู รับฟัง เห็นอกเห็นใจจากครู นักเรียนจะรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะเรียน

“พื้นที่การดูหนัง จุดเชื่อมต่อระหว่างเรากับสิ่งอื่นๆ ในโลกใบนี้” ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ พูดถึงหนังกับการเรียนรู้

คนเราเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่เฉพาะในห้องเรียน โรงภาพยนตร์ก็เช่นกัน คุยกับ ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ก่อตั้ง Documentary Club ถึงฟังก์ชันของโรงภาพยนตร์ที่ไม่ใช่แค่พื้นที่แห่งความเอนเตอร์เทนเมนต์ แต่เป็น Space – พื้นที่หนึ่งในการเรียนรู้

1 2