เกิด เรียนรู้ เติบโตอยู่ในบ้าน เพราะชุมชนบ้านห้วยพ่าน เลือกการศึกษาให้ลูกหลานตัวเอง

ห้องเรียนสำหรับเด็กห้วยพ่าน เป็นป่าไปแล้วประมาณหมื่นกว่าไร่ มีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่านอีก 3-4 สาย ห้องเรียนขนาดผืนฟ้าคูณผืนน้ำบรรจุตำราเรียนไว้อย่างไม่รู้จบทำให้นักเรียนท่ามกลางชุมชนโดดเดี่ยวในหุบเขานี้ นักเรียนอยากเรียนอะไรก็ได้เรียน

วิชาเก็บไก (สาหร่าย), วิชาสมุนไพร, วิชาเลี้ยงควาย คือตัวอย่างวิชาเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน จังหวัดน่าน

ความพิเศษของศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ นับเป็นสถานศึกษาแห่งแรกๆ ที่เกิดจากชาวบ้านในชุมชนลุกขึ้นมาลงขันแรงกายและใจ สร้างอาคารเรียน ออกแบบหลักสูตร และจัดการศึกษาให้ลูกหลานของพวกเขาด้วยตัวเอง โดยปักธงไว้ที่การเน้นเรียนวิชาชีวิตและไม่ทิ้งวิชาการ

อ่านบทความเพิ่มเติม: ที่นี้