ทุกพื้นที่คือการเรียนรู้ ทุก space ที่ต่างกันทำให้ได้ทั้งวิชาการและประสบการณ์

ภาพประกอบ: KHAE

พูดกันมานานว่าการจัดการเรียนรู้ต้องร่วมมือกัน 3 ฝ่ายคือ โรงเรียน-ชุมชน-ครอบครัว แต่พอพูดว่า ‘การเรียนรู้’ พรมแดนมันคงไม่ใช่แค่ 3 สถาบันนี้ เราเรียนรู้ผ่านชีวิตของเพื่อน, หนังสือที่อ่าน, ภาพยนตร์ที่ดู, tik-tok ที่เล่น, เสียงบ่นของผู้คนที่ไม่รู้จักแต่เหมือนรู้ใจในโลกทวิตเตอร์ (ทวิตภพ) และ … คุณเติมคำในช่องว่างได้เลยว่า พื้นที่การเรียนรู้ของคุณคืออะไร แบบไหน อย่างไรบ้าง

เพราะเราเชื่อว่า ทุกพื้นที่ คือการเรียนรู้ และทุก space ที่ต่างทำให้เราได้ประสบการณ์และความรู้ที่ต่างกัน การเติบโตจึงไม่ใช่แค่อายุ แต่มันคือการรวบรวมทุกบทเรียนที่เราเจอในทุกคน จากคุณครูมากหน้าหลายตา