โรงเรียนไม้ไผ่ มีชัยพัฒนา ทุกคาบคือทักษะชีวิต

Bamboo School คือชื่อที่ขึ้นมา เมื่อต้องการจะเช็คอินที่ โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

“มันโตเร็วและยั่งยืน” มีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนา อธิบายสั้นๆ

ต้นไผ่ที่โตเร็วและยั่งยืน ไม่ต่างจากเด็กๆ มัธยมราว 180 คน ที่กำลังเรียนอยู่ที่นี่

เด็กต้องช่วยเหลือตัวเองได้ เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ แล้วกลับมาช่วยเหลือชุมชน

สิ่งที่โรงเรียนมีชัยพัฒนาปักธง คือการสร้างโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

เน้นให้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่มีสอน เพื่อให้สอดคล้องและอยู่ได้จริงในศตวรรษที่ 21

“เราต้องการสร้างคนที่ประเทศต้องการ คนที่เคารพสิทธิของผู้อื่น นักเรียนเป็นผู้บริหารโรงเรียน”

เพราะที่ผ่านมา เราเสียเวลาไปกับการเรียนแล้วไม่รู้ มากพอแล้ว