ประชาธิปไตยง่ายๆ เริ่มได้ที่ห้องเรียน

เด็กมักไม่เข้าใจประชาธิปไตย ?
 
ประชาธิปไตยเป็นเรื่องไกลตัวเด็ก ?
 
จริงหรือ…?

ในเมื่อห้องเรียนคือโลกจำลองของสังคม ห้องเรียนจึงกลายเป็นพื้นที่ที่นักเรียนเรียนรู้ประชาธิปไตยได้ยอดเยี่ยมที่สุด

และครูมีบทบาทสำคัญในการสอนเรื่องประธิปไตยให้นักเรียนได้ โดยผ่านวิธีง่ายๆ เช่น การให้นักเรียนผลัดกันได้ทดลองเป็นหัวหน้าห้อง เพื่อให้เด็กไม่รู้สึกยึดติดกับอำนาจและสอนให้เขาฝึกตัวเองให้เป็นผู้นำและผู้ตามไปพร้อมๆ กัน หรือการใช้กระดาษโพสต์อิท (Post-it) เป็นตัวแทนเสียงของนักเรียน เพราะสิ่งที่เป็นฐานคิดแรกของเรื่องประชาธิไตย นั่นคือ การทำให้นักเรียนทุกคนสามารถออกเสียงของตัวเองออกมา สามารถพูดข้อเสนอแนะของตัวเองได้ หรือถ้าครูทำอะไรไม่ถูกต้อง นักเรียนก็สามารถเขียนบอกผ่านกระดาษได้

khae ประชาธิปไตย

อ่านบทความ ห้องเรียนเผด็จการ สังคมก็เผด็จการ ‘ประชาธิปไตย’ จึงต้องเริ่มต้นในห้องเรียน ได้ ที่นี่