นาฏลีลาผสานกลองปูจา เล่าเรื่องผ่านเสียงกลองและการร่ายรำ

นาฏลีลาผสานกลองปูจา การแสดงแนวใหม่ที่สะท้อนถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน ผสานการตีกลองปูจา ฟ้อนรำ และบทกลอน ซึ่งบทกลอนนี้ เด็กๆ บ้านบวก ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้มาจากการเคาะบ้านสัมภาษณ์ผู้เฒ่าผู้แก่

ฟ้อนก๋ายลาย vs ตีกลองสะบัดชัย: แทคทีมโยงใจละอ่อนสู่ชุมชน

การเติบโตของเยาวชนโครงการก๋ายลายสะบัดชัยล้านนา บ้านป่าตึงเหนือ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน กับการสืบทอดฟ้อนก๋ายลายของชาวไทลื้อ และการตีกลองสะบัดชัยของล้านนา ผสมผสานให้เป็นการแสดงในชุดเดียวกันในชื่อ การแสดงก๋ายลายสะบัดชัย

ออกจากป้อม ROV มานั่งล้อมวงเล่นดนตรีพื้นเมือง

เมื่อเกม ROV กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเด็กสมัยนี้ แต่ทันทีสิ้นเสียงประกาศตามสายจากผู้นำชุมชน บ้านห้วยโป่งสามัคคี จังหวัดลำพูน ทำให้เด็กสมัยนี้ก้าวออกมาจากโลกของ ROV เพื่อสืบสานดนตรีพื้นบ้าน

ต๋ามฮอยกอยบ้านเกิด: รู้อะไรก็ไม่สู้ ‘รู้จัก’ และ ‘รัก’ หมู่บ้านตัวเอง

โครงการต๋ามฮีตโตยฮอยกอยบ้านเกิด โครงการที่ ‘พี่’ ตั้งใจจะพา ‘น้อง’ หมู่บ้านดงใต้พัฒนา ออกศึกษา ทำความรู้จักกับของดีในชุมชน เพื่อให้เกิดความรัก หวงแหน หันกลับมาเอาใจใส่ ช่วยกันดูแลบ้านดงใต้พัฒนา