They are what you teach ลูกพ่อแม่ชอบสั่ง ไม่ชอบสอน

“ช่วงปีของวัยเด็กไม่ได้สูญหายไปไหนเลย แต่เป็นเหมือนรอยเท้าของเด็กที่เหยียบลงบนซีเมนต์เปียก ซึ่งแปลว่ามันถูกประทับไปตลอดชีวิต” ประโยคหนึ่งจากหนังสือ Childhood Disrupted

Hurting yourself = Hurting your kid แม่เจ็บ ลูกยิ่งเจ็บ

ความเครียดที่ไม่ได้รับการผ่อนคลายของพ่อแม่ จะส่งผลต่อวิธีปฏิสัมพันธ์กับลูก และความรู้สึกของพวกเขา ทั้งยังสร้างนิสัยไม่ดีในครอบครัวได้ง่าย