ปัตตานี ดีโคตร: ต่อจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์ เดินเล่นส่องย่าน ‘Pattani Decoded’

The Potential ไปเดินเที่ยวงาน Pattani Decoded ที่ตั้งใจให้คนออกมาใช้ชีวิตและแชร์เวลาร่วมกัน ผ่านงานศิลปะ เวิร์กช็อป งานแสดงดนตรี และนิทรรศการต่างๆ บอกถึงสุนทรียะของคนปัตตานี ไฮไลต์ของงานนี้คือการเปิดพื้นที่ในย่านส่วนตัวให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่วนรวม

ปัตตานี ดีโคตร: เดินเล่นในย่านส่วนตัว แต่เรียนรู้แบบส่วนรวม

กิจกรรมเดินล่องส่องย่านในงาน Pattani Decoded เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบ private space ที่อนุญาตให้คนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ผ่านจิ๊กซอว์ประวัติศาสตร์ร่วมของย่านที่ไม่มีตัวตน ปลุกพื้นที่ส่วนตัวแต่ทำให้คนนอก ‘มีส่วนร่วม’