เกตุวดี Marumura: แม้พื้นที่น้อย แต่ Public Space ในญี่ปุ่นกว้างมาก

คุยกับ เกตุวดี Marumura ในประเด็นพื้นที่สาธารณะ พบว่า Public Space อยู่แทบทุกที่ในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ในเมือง คอนโดสูง หรือชุมชนต่างจังหวัด สิ่งที่ทำให้ Public Space ในญี่ปุ่นเข้มแข็งเริ่มตั้งแต่วัฒนธรรมการเรียนรู้ ที่ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ผ่านวิธีสอนจากครอบครัว ขยายใหญ่จนไปถึงระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างการบริหารเมือง

ทำไมพ่อแม่ญี่ปุ่นถึงไว้ใจ ให้เด็กเล็กเดินทางโดยลำพัง

พ่อแม่ญี่ปุ่นให้ลูกเดินทางด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก เพราะพื้นที่สาธรณะไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่ง ถนน ผู้คน ล้วนเป็นมิตรกับเด็กๆ ทำให้พวกเขาสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย และเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เขาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้ทุกเมื่อ