Friendship Bench ม้านั่งให้คำปรึกษาโดยคุณยาย แก้ปัญหาวิกฤติสุขภาพจิตในซิมบับเว

Friendship Bench – ความสัมพันธ์บนม้านั่งยาว คือชื่อโปรเจกต์การให้คำปรึกษาโดยคุณยาย แก้ปัญหาวิกฤติสุขภาพจิตในซิมบับเว ประเทศที่ประชากรราว 90 เปอร์เซ็นต์เข้าไม่ถึงการให้ปรึกษาด้านสุขภาพจิต