เปิดใจ-รับฟัง ช่วยวัยรุ่นแก้ปัญหาอย่างนักจิตวิทยาโรงเรียน

วัย 12-15 คือวัยที่สมองส่วนหน้าหรือสมองส่วนเหตุผล ยังทำงานไม่เต็มที่เท่ากับสมองส่วนกลางที่ทำงานด้านอารมณ์ เมื่อปัญหาเข้ามา เขาอาจยังไม่รู้วิธีแก้ และนี่คือ 4 ขั้นตอนเปิดใจ รับฟังวัยรุ่น โดยไม่ตัดสิน – 4 ภูมิคุ้มกันป้องกันซึมเศร้า แบบนักจิตวิทยาโรงเรียน

กลับมาเป็นพ่อแม่ที่มีหัวใจ ฟังเสียงข้างในที่ลูกไม่ได้พูด

ถ้าพ่อแม่กลับมาเป็นผู้ฟังที่ดี ฟังลูกอย่างลึกซึ้งทั้งตัวและหัวใจ โดยไม่ถาม ไม่พูดแทรก ไม่ตัดสิน ไม่สั่งสอน นอกจากพ่อจะได้ยินถ้อยคำที่ลูกเปล่งออกมาแล้ว หากยังทำให้ได้ยิน ‘เสียงที่ลูกไม่ได้พูดออกมา’ อีกด้วย 

ไม่หนี ไม่สู้ สมองถูกแช่แข็ง จากความเครียดท่วมท้นในสมองเด็ก

ภาวะถูกแช่แข็ง (Freeze) มักเกิดกับเด็กได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ เพราะเด็กไม่รู้ว่าจะสู้อย่างไร หนีไปไหน ไม่สามารถยินดียินร้ายหรือเข้าอกเข้าใจ โดยภาวะนี้สมองจะตอบสนองต่อความเครียดได้ง่าย, มีเซนส์ของ ‘บาดแผลทางใจ’ นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะกลุ่ม PTSD และมีผลทำให้เป็นคนชะงักงันทางอารมณ์ 

Adverse Childhood Experiences: บาดแผลรุนแรงทางใจในวัยเด็กมีผลต่อโรคเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่

Adverse Childhood Experiences (ACE) ประสบการณ์เจ็บปวดหรือบาดแผลร้ายรุนแรงทางใจในวัยเด็ก ส่งผลต่อความป่วยไข้เรื้อรังในวัยผู้ใหญ่ เช่น มะเร็ง, โรคผิวหนังเรื้อรัง, โรคไขข้ออักเสบ, โรคกระดูก, การอักเสบทางสมอง โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน, ซึมเศร้า ฯลฯ แต่เยียวยาได้เพียงเด็กคนนั้นรู้ว่ามีใครสักคนที่เค้าพึ่งพาได้และเป็นที่ที่ปลอดภัย

การสื่อสารและตอบสนองจากพ่อแม่อย่างเข้าใจ ไม่บั่นทอน จะสร้างความรู้สึก ‘มีตัวตน’ ให้ลูก

การตอบสนองจากพ่อแม่ที่สะท้อนถึงการมีตัวตนของลูก เท่ากับการยึดโยงคุณค่าความสำคัญที่เขามีเข้ากับสังคมรอบตัว การตอบสนองที่สื่อว่าพ่อแม่ ‘มองเห็น’ ความต้องการของเขาและรับรู้ถึงความรู้สึกที่ถ่ายทอดไป จะเป็นฐานอิฐอันมั่นคง ส่งให้มนุษย์คนหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง

การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกในครอบครัวคือขุมพลังชีวิตของลูก

การแบ่งปันและการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกในครอบครัว คือ คำตอบสำคัญของพัฒนาการทางอารมณ์ รวมถึงความรู้สึกผูกพันระหว่างพ่อ แม่ และลูก ที่จะกลายเป็นพลังชีวิต และจุดเริ่มต้นของทักษะการเข้าใจผู้อื่น(empathy) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และ AI เลียนแบบไม่ได้

1 2 3 4 5 11