อ่าน เล่น ทำงาน : เพื่อคำว่า ‘ความสำเร็จ’ เราทำอะไรกันอยู่

เพียงเพราะคำว่า ‘ความสำเร็จ’ หลายครอบครัว จึงไม่ได้เล่น ไม่ได้กินข้าวกับพ่อแม่ และไม่มีนิทานก่อนนอน การไม่ๆๆ ทั้งหมดนี้้ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ อธิบายถึงปลายทางว่าจะนำไปสู่การ ‘ปิด’ วาล์วนิรภัย ระบายความกดดันออกไปจากใจเด็ก

อ่าน เล่น ทำงาน: ‘นิทาน’ สมาธิและความฉลาดเริ่มต้นในห้องนอนยามค่ำคืน

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ชี้ให้เห็นความมหัศจรรย์ของการอ่านนิทานก่อนนอน ที่ไม่ได้มีประโยชน์เพียงการสร้างสายสัมพันธ์ (attachment) แต่ส่งผลต่อการสร้างสมาธิ (attention) ด้วย

อ่าน เล่น ทำงาน : การทำงานและความจำใช้งาน (1) “เด็ก 4-7 ขวบควรทำงาน”

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ อธิบายความเชื่อมโยงกันระหว่าง การทำงานบ้าน – การมีสมาธิ – ความจำพร้อมใช้งาน ซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่การทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน

อ่าน เล่น ทำงาน: เรียนรู้ด้วยการเล่นดีอย่างไร

เมื่อเด็กเล่น เด็กจะเรียนรู้ … นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เปรียบหน้าที่การเล่นไว้ว่าเป็น ‘นั่งร้าน’ ของพัฒนาการ ทั้งยังระบายของเสียออกจากใจ ขณะเดียวกันก็สร้างกันชนแก่จิตใจ เหมือน 3 คำสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 ที่หนุนให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการทำงานร่วมกันคือ compete, compromise และ coordination

อ่าน เล่น ทำงาน: ความต่างระหว่าง ‘อ่านออก (เร็ว)’ กับ ‘อ่านเอาเรื่อง’

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ขยายภาพให้เห็นความต่างระหว่าง อ่านออกหรืออ่านได้กับอ่านเอาเรื่องหรืออ่านแล้วเก็บความเป็น ซึ่งการอ่านอย่างหลังส่งผลุต่อคลังคำและความสามารถในการอ่านช่วงบั้นปลายชีวิต

อ่าน เล่น ทำงาน: เรียนรู้ที่จะหยุดเล่นแล้วไปทำงาน

หยุดงอแงไปอาบน้ำ-หยุดวิ่งเล่นไปนั่งกินข้าวให้เรียบร้อย-หยุดเล่นเกมไปทำการบ้าน-หยุดใช้ยาเสพติดไปทำงานทำการ พฤติกรรมเหล่านี้คือโมดูลของ EF การยับยั้งปฏิกิริยา-ความจำใช้งาน-การเปลี่ยน ที่เริ่มจาก ‘แม่ต้องมีอยู่จริง’

1 2 3