อย่าให้ใครว่ามั่ว เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ Fake News

เช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ Fake news – บางครั้งเราก็อ่านโดยไม่คิดเลยว่านั่นเป็นข่าวจริง หรือข่าวปลอม เอริน วิลคีย์ โอห์ (Erin Wilkey Oh) จากเว็บไซต์ Common Sense Education ให้เคล็ดลับแยกข่าวจริงกับข่าวปลอมด้วย ‘คำถาม’ 5 ข้อ

CRITICAL THINKING: สอนเด็กให้รู้คิด ผิดหรือถูกก็ใช้วิจารณญาณเป็น

ว่ากันว่าในบรรดา 4 ทักษะสำคัญของศตวรรษที่21 Critical Thinking ฝึกยากที่สุดเพราะทั้งซับซ้อนและมีปัจจัยต่างๆ มากมาย – พูดง่ายๆ ว่า ‘นามธรรม’ มากที่สุด…แต่ไม่มีอะไรที่ฝึกไม่ได้ ยากแค่ไหนก็ง่าย ถ้าพร้อม เข้าใจ และให้ความสำคัญ

คำถามสำคัญกว่า ควรมีการบ้านหรือไม่ คือ มีการบ้านไปเพื่ออะไร

งานวิจัยมากมายหลายทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ปัญหามี-ไม่มีการบ้านแตกต่างและซับซ้อนมากกว่าที่หลายคนคิด แทนที่จะถามแค่ว่าต้องมีการบ้านหรือไม่ อีกคำถามที่ควรมีคือ หลังโรงเรียนเลิกควรมีอะไรที่ช่วยให้นักเรียนยังจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้และพร้อมจะเรียนเพิ่มเติม

เรียน ‘วิชาเงียบ’ เพื่อให้เด็กๆ ฟังเสียงตัวเองชัดขึ้น

เรียนรู้ได้ลึกและกว้างขวาง-ไม่ต้องเร่งตัวเองเกินไป-สร้างวินัยพร้อมดึงสมาธิ คือ 3 อย่างที่เด็กๆ จะได้จากช่วงเวลาของความเงียบ

จง เถียง กับ ลูก

การเถียงอย่างสร้างสรรค์ หรือ การโต้แย้งด้วยเหตุผล คือ ผลงานอันเยี่ยมยอดซึ่งเกิดจากทักษะในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ที่จะแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆ คัดกรองและทดสอบซ้ำไปซ้ำมาว่ามันมีน้ำหนักเพียงพอต่อการโต้แย้งหรือไม่

Media Literacy: หยุดแชร์ข่าวปลอม ด้วยวิชา ‘เท่าทันสื่อ’

Media Literacy : การรู้เท่าทันสื่อคือ‘ทักษะใหม่’ ของคนในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศบรรจุวิชานี้เพื่อสู้กับ fake news สอนกันตั้งแต่อนุบาลยันระดับมหาวิทยาลัย และไม่ใช่วาระเร่งด่วนเฉพาะวัยรุ่น แต่เป็นภูมิคุ้มกันที่ต้องฉีดให้กับพลเมืองเน็ตทุกคน

1 2 3