สังคมดี เพราะเด็กรู้คิดและคิดดี มีคุณครูเป็นผู้ช่วยคนสำคัญ

การสอนให้นักเรียนคิดที่แท้จริง ไม่ใช่แค่กระตุ้นให้นักเรียนให้คิดวิเคราะห์เท่านั้น แต่ควรรวมถึงการคิดใคร่ครวญความรู้จนตกผลึกเป็นสติปัญญามองเห็นคุณค่าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นด้วย

ใช้ ‘สติ’ ค้นหา ‘ความหลงใหล’ ไปสู่สิ่งที่ใช่โดยไม่หลงทาง

ความหลงใหลทำให้คนๆ หนึ่งทำเรื่องน่าเหลือเชื่อได้ แต่ก็อาจทำให้เลือกในสิ่งที่เสียใจภายหลังได้เช่นกัน การมีสติจึงต้องเข้ามาเติมเต็ม

ทำไมพ่อแม่ญี่ปุ่นถึงไว้ใจ ให้เด็กเล็กเดินทางโดยลำพัง

พ่อแม่ญี่ปุ่นให้ลูกเดินทางด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก เพราะพื้นที่สาธรณะไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่ง ถนน ผู้คน ล้วนเป็นมิตรกับเด็กๆ ทำให้พวกเขาสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย และเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เขาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้ทุกเมื่อ

กระตุ้นให้เด็กคิดวิเคราะห์ ครูต้องเลิกถามว่าเข้าใจไหมและไม่รีบเฉลยคำตอบ

ครูไม่ทำตัวเป็นกรรมการชี้ถูกผิด แต่เป็นผู้รับฟังและกระตุ้นผลักดันการคิดของนักเรียนเมื่อต้องแก้ปัญหา เป็นปัจจัยสำคัญต่อพัฒนาการทักษะความคิด ช่วยให้พวกเขามั่นใจและกล้าตอบคำถามยากๆ โดยไม่กลัวผิดพลาด

ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ : Creative Drama วิชาดีๆ ที่เด็กไทยไม่ได้เรียน

การแสดงละครสร้างสรรค์ หรือ Creative Drama เป็นรูปแบบการแสดงละครที่เรียบง่าย(แต่เอาจริงอาจัง) นักแสดงแสดงผ่านความเข้าใจสถานการณ์ของตัวละคร ไม่มีบทละครหรือสคริปต์ที่ต้องท่องจำ และไม่เน้นแสดงเพื่อผู้ชมภายนอก พูดง่ายๆ คือผลัดกันแสดงและผลัดกันชม

1 2 3