“ก็มาเลือกตั้งดิค้าบ” ฟังเสียง 9 น้องใหม่กับการเลือกตั้งครั้งแรก

นโยบายส่วนใหญ่ที่ 9 คนที่เคยเลือกตั้งครั้งแรกให้ความสำคัญนั่นคือการศึกษาเพราะมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา และเสียงของทุกคนไม่เว้นแต่คนรุ่นใหม่ก็ควรเป็นเสียงที่รัฐบาลรับฟังในฐานะพลเมืองของประเทศ

สอนและสร้างพลเมืองประชาธิปไตย เรื่องไม่ง่ายที่ครูทำได้

สิ่งสำคัญก่อนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคือการตระหนักว่า พลังประชาธิปไตยในมือเรามีมากแค่ไหน ซึ่งการจะไปสอนประชาธิปไตย ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจหน้าที่พลเมือง
ซึ่งเป็นหน้าที่พลเมือง คนละความหมายกับที่เด็กๆ เรียนในวิชาหน้าที่พลเมือง

วิชา ‘หน้าที่พลเมือง’ ไม่ได้อยู่ในตำรา การชวนคนไปเลือกตั้งของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ต่างหากคือของจริง

ปรากฏการณ์ Taylor Swift effect บอกนัยยะทางการเมืองได้ประการหนึ่ง พลังการโหวต -ทั้งการโหวตศิลปินดีเด่นและการเข้าคูหาเลือกตั้ง- อันมาจากความรู้สึก ‘มีส่วนร่วม’ ให้ผลลัพธ์ที่ทรงพลังมากกว่าการบอกว่านั่นคือ ‘หน้าที่พลเมือง’

‘ป้าหนู’ แห่งสงขลาฟอรั่ม: เด็กที่เติบโตจากชายหาด ท้องทะเล และแผ่นดินเกิด จะงอกงามเป็นพลเมืองโลก

การทำงานกับเด็กและเยาวชนมานาน พาเราให้มาคุยกับป้าหนู พรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผ่านโจทย์ที่เรียบง่ายว่า เด็กๆ ที่มาทำงานกับสงขลาฟอรั่ม พวกเขาทำโครงการอะไรบ้าง และที่สำคัญกว่านั้นคือ ในฐานะผู้เฝ้ามองแล้ว ป้าหนูเห็นการเติบโตของเด็กๆ เป็นอย่างไร

แก้ปัญหาวัยรุ่นด้วยงานอาสา: ถูกยอมรับ ทำให้เห็นคุณค่าและศักยภาพที่มีอยู่

การพัฒนาวัยรุ่นในสหรัฐ มีที่มาจากการเผชิญหน้ากับปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเชิงลบของวัยรุ่นอเมริกันในช่วงกว่า 30 ปีที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นคือการแก้ปัญหาด้วยการใช้ ‘งานอาสาสมัคร’