Adaptability: ปรับตัว ยืดหยุ่น ไม่หนีปัญหา ทักษะสำคัญของโลกที่เปลี่ยนทุกวัน

Adaptability คือ ความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่น เป็นหนึ่งในทักษะจำเป็นศตวรรษที่ 21 คนที่มีทักษะนี้มักไม่มีปัญหา เมื่อต้องเจอกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และเมื่อต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองก็พร้อมในการจะปรับมุมมองหรือวิธีคิดอยู่เสมอ

รวิศ หาญอุตสาหะ: คนรุ่นใหม่แบบไหนที่นายจ้างอยากทำงานด้วย

รวิศ หาญอุตสาหะ ในฐานะ CEO ผู้ปรับลุคผงหอมศรีจันทร์ให้กลับมาเดินได้ใหม่ในรันเวย์ภายใต้ชื่อ Srichand Cosmetics บอกว่าคนรุ่นใหม่ที่อยากทำงานด้วยในศตวรรษที่ 21 คือ คนที่มีวินัย รู้จักตัวเอง และให้ความสำคัญกับทัศนคติ

Initiative: ริเริ่มสร้างสรรค์โดยไม่มีใครร้องขอ แก้ปัญหาไม่ต้องรอคนจ้ำจี้จ้ำไช

คนที่เปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่ม แก้ปัญหาได้ดี ทำงานโดยไม่รอรับคำสั่ง เรียกร้องความยืดหยุ่นแต่ก็ตัดสินใจหรือหาข้อสรุปได้ คนที่มีคาแรคเตอร์แห่งการคิดริเริ่มหรือ Initiative เป็นคนที่ตั้งต้นคิดและรู้ว่าจะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายด้วยกระบวนการอะไร ซึ่งเป็นทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่21

การศึกษาไม่ได้ล้มเหลวแค่ล้าหลัง: passion และ purpose หัวใจสำคัญของการศึกษาใน innovation era

กว่าจะขี่จักรยานได้ เราต้องเรียนทั้งประวัติศาสตร์ ชิ้นส่วน กลไกการทำงาน เพียงเพื่อจบออกมาแล้วพบว่าเรายังขี่จักรยานไม่เป็น – ประโยคนี้อธิบายปัญหาการศึกษาได้ชัดเจน แต่บทความชิ้นนี้ชี้ว่าการศึกษาไม่ได้ล้มเหลว แค่ล้าหลัง สิ่งที่ยังทำได้ทันคือ เคาะสนิมและเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องสร้างให้นักเรียน คือ passion และ purpose 

เรากลายเป็นคนที่ ‘ไม่ตั้งคำถาม’ ไปตั้งแต่เมื่อไรกัน

เราโตขึ้น แต่กลับตั้งคำถามน้อยลง พลังของความอยากรู้อยากเห็นในตัวเรา…หายไปไหน? ทั้งที่ ‘ความสงสัยใคร่รู้’ เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกต่างมองหา

11 วิธี ฝึกเด็กๆ พร้อมเป็นผู้นำ

เพราะ ‘ภาวะความเป็นผู้นำ’ หรือ Leadership คือ 1 ใน 16 ทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีได้ไม่ยากหากฝึกตั้งแต่เด็กๆ นี่คือ 11 วิธีสร้างความเป็นผู้นำให้เด็กแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน และยังเพิ่มการตีความด้วยว่า วิธีดังกล่าวนี้ สร้างอุปนิสัยภายในอะไรให้พวกเขา

1 2 3 12