พอกันทีถ้าต้องทำงานไปแบบใจเฉาๆ ปลุกไฟในตัวเราให้พร้อมทำงานกันเถอะ

การหาแรงจูงใจใหม่ๆ เพื่อปลุกไฟให้กลับมาเป็นสิ่งที่ควรทำ อย่าปล่อยให้ความรู้สึกเคว้งคว้างมาบั่นทอนจิตใจและคุณค่าในตัวเอง บทความชิ้นนี้มี 3 วิธีจุดไฟให้กลับมาลุกโชนอีกครั้ง แนะนำโดย ศ.อายีเลท ฟิชบัค ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์และการตลาด the University of Chicago’s Booth School of Business