COVID-19 คาดเด็ก 363 ล้านคนได้รับผลกระทบจากการหยุดเรียน

จากการประกาศปิดโรงเรียนหลายประเทศเนื่องจากวิกฤตโคโรน่า UNESCO รายงานคาดว่าจะมีนักเรียน 363 ล้านคนได้รับผลกระทบจากการหยุดเรียน และการตั้งรับไม่ทันของผู้ปกครอง

#SchoolStrike 4 เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ไม่ทนกับโลกร้อน

#SchoolStrike คือแฮชแท็กที่เกิดจากคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยอมทนกับสถานการณ์ ลุกขึ้นมาเรียกร้องและเคลื่อนไหว และอธิบายว่าภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เพราะอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อหลายด้าน เช่น ทำให้โรคที่หายไปแล้วกลับมา, ทำลายการสังเคราะห์แสงของพืช, สัตว์น้อยใหญ่จะค่อยๆ สูญพันธุ์, จำนวนผู้อพยพเพิ่มขึ้น แต่ถิ่นที่อยู่อาศัยน้อย