ออกไปเรียนรู้ อย่าอยู่แค่ในห้องเรียน

บางครั้ง ‘ห้องเรียน’ ก็ไม่ใช่คำตอบเดียว สำหรับการเรียนรู้ เพราะ ‘การเรียนรู้’ เกิดได้ทุกที ทุกเวลา ไม่อยู่เพียงแค่ในตำราเท่านั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือช่วยให้เด็กมีความสามารถและพร้อมเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ ให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวพวกเขาเป็นครูผู้มอบบทเรียนอันล้ำค่าให้