มีชัย วีระไวทยะ: “เราสร้างการเรียนที่ไม่รู้มามากพอแล้ว”

“การศึกษาต้องเข้าใจจริง ปฏิบัติได้ มีเหตุมีผล” เพราะที่ผ่านมากระทั่งปัจจุบัน เราสร้างการเรียนที่ไม่รู้มามากพอแล้ว มีชัย วีระไวทยะ จึงก่อตั้งโรงเรียนมีชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างคนที่ประเทศต้องการคือมีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และออกไปใช้ชีวิตได้จริง “เพราะประเทศสร้างคนที่ไม่ต้องการมาเยอะเกินไปแล้ว

มีชัยพัฒนา: โรงเรียนนี้นักเรียนเป็นใหญ่

โรงเรียนมีชัยพัฒนาทำให้เห็นวิธีกระตุ้นนักเรียนให้มีนวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเกิดทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ โดยหัวใจหลักที่ยึดคือ ‘นักเรียนจะต้องได้ทำจริง’ – ทำธุรกิจจริง, บริหารโรงเรียนจริง

โรงเรียนไม้ไผ่ มีชัยพัฒนา ทุกคาบคือทักษะชีวิต

ธงของโรงเรียนมีชัยพัฒนา คือ เน้นให้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ผ่านการเรียนการสอนที่พาเด็กตั้งคำถามและลงมือปฏิบัติจริง ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้เด็กอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21