ฝันให้ ‘โรงเรียน’ เปลี่ยนจากโรงงานปลากระป๋อง สู่โรงสอนคิดและสร้างคาแรคเตอร์

คุณครูหลายคนเห็นตรงกันว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะ (อัด) สอนความรู้แบบท่องจำ แต่ต่างเชื่อและอยากเห็นเด็กรุ่นใหม่มีทักษะที่จะคิด ตั้งคำถาม ลงมือทำโดยไม่ถูกใครจ้ำจี้จำไช

Experiential Learning: 8 ข้อครูควรรู้ เมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

หัวใจของการศึกษาคือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ครูเปิดโอกาสนี้ให้นักเรียนได้โดยเน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้คิดเองทำเอง และครูเริ่มต้นได้ด้วย Experiential Learning Theory