เคาะประตูบ้าน ส่งต่อเพลงซอและนิทาน สืบสานต่อโดยละอ่อนปกาเกอะญอ

หากจะสืบทอดนิทานปกาเกอะญอ กับ ซอ (เพลงหรือกลอน) มีทางเดียวเท่านั้น คือถอดเรื่องราวตามคำบอกเล่าและความทรงจำของผู้เฒ่าในชุมชน เด็กปกาเกอะญอจึงร่วมตัวกันเพื่อสืบสานภูมิปัญญา ด้วยวิธีการสุดน่ารักคือการ ‘เคาะประตูบ้าน’ ชวนผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อให้ซอและเล่านิทานให้ฟัง จดบันทึก เรียบเรียง เป็นข้อมูล

‘แผนที่ความสุขแห่งบ้านไทลื้อ’ รื้อฟื้นและวาดใหม่ด้วยเด็กๆ ในชุมชน

กลุ่มเยาวชนฮักไทลื้อหละปูน ออกแบบกระบวนการเพื่อกลับไปเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน โดยวิธีง่ายๆ คือเคาะประตูบ้านผู้ใหญ่ในหมู่บ้านและจัดทำแผนที่ชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้คือแผนที่ข้อมูลและสายใยและความรู้สึกผูกพัน

หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ชุมชน : เด็กๆ สงสัย คิดค้น และเขียนด้วยตัวเอง

โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ตำบลเกตรี จังหวัดสตูล เกิดขึ้นจากความสงสัย จึงเริ่มเรียนรู้ โดยให้กลายร่างเป็นนักวิจัย นักประวัติศาสตร์ และนักมานุษยวิทยา จนได้ผลลัพธ์เป็นมาเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ประจำโรงเรียน โครงการนี้ทำให้เด็กๆ เกิดความตื่นตัวเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชนมากขึ้น ไม่เฉพาะแค่เยาวชน รวมไปถึงผู้ใหญ่ที่ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมด้วย

ที่บ้านไม้สลี เด็กๆ ที่นี่ ปั่นฝ้าย ย้อมสี และทอผ้า ใส่กันเอง

ถึงปัจจุบัน เสื้อผ้ามีราคาถูก หาซื้อง่าย มีแบบและสีสันให้เลือกมากมาย แต่เด็กๆ ปกาเกอะญอบ้านไม้สลี ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน กลุ่มนี้ ยังเลือกที่จะปั่นฝ้าย ย้อมสี ทอผ้า ใส่กันเอง

ต๋ามฮอยกอยบ้านเกิด: รู้อะไรก็ไม่สู้ ‘รู้จัก’ และ ‘รัก’ หมู่บ้านตัวเอง

โครงการต๋ามฮีตโตยฮอยกอยบ้านเกิด โครงการที่ ‘พี่’ ตั้งใจจะพา ‘น้อง’ หมู่บ้านดงใต้พัฒนา ออกศึกษา ทำความรู้จักกับของดีในชุมชน เพื่อให้เกิดความรัก หวงแหน หันกลับมาเอาใจใส่ ช่วยกันดูแลบ้านดงใต้พัฒนา

เมื่อเด็กไม่กินผัก ต้องทำงานเรื่องผัก ผลักเพื่อนๆ ให้ออกห่างจากอาหารร้านสะดวกซื้อ

ทำให้คนไม่กินผักกลับมากินผัก คือ ภารกิจสำคัญของ 4 วัยใสแห่งเมืองลำพูนที่รวมพลังดึงเพื่อนออกห่างจากอาหารร้านสะดวกซื้อ กลับไปกินอาหารพื้นบ้าน สนทนากับปราชญ์รุ่นปู่ย่าตายาย เชื่อมร้อยสายใยคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี