เด็กกว่า 72% ได้รับโฆษณาจังค์ฟู้ดทุกๆ 10 นาที ถึงเวลาเลิกทำการตลาดได้หรือยัง?

งานวิจัยมหาวิทยาลัยออตตาวา แคนาดา ชี้ เด็กและวัยรุ่นกว่า 72 เปอร์เซ็นต์ ได้รับโฆษณาอาหารจากโซเชียลทุกๆ 10 นาที เด็กอายุ 2 ขวบเริ่มจดจำแบรนด์อาหารได้ ความพยายามล่าสุดคือ สภาแคนาดาผลักร่างกฎหมาย แบนการทำการตลาดอาหารจังค์ฟู้ดในเด็กต่ำกว่า 13 ปี

ไทกิ Homeburg: นักพัฒนาคราฟต์เบอร์เกอร์แบบคนบ้าและไม่เคยอยากเป็นเชฟ

ไทกิ-รัตนพงศ์ ซูโบต้า อายุ 24 ปีเจ้าของร้าน Homeburg คราฟเบอร์เกอร์ที่เขาพัฒนาสูตรกับมือด้วยฐานคิดจากวิทยาศาสตร์อาหาร คู่กับโจทย์ที่ตั้งไว้ว่า ‘ต้องเป็นเบอร์เกอร์สำหรับคนไม่รักเบอร์เกอร์’

ช็อก! เด็กทั่วโลกเป็นโรคอ้วนถึง 124 ล้านคน

จากสถิติการเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนทั่วโลกอายุตั้งแต่ 5 – 19 ปี ของปี 2016 ชี้ว่า เด็กผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนสูงถึง 50 ล้านคนและเด็กผู้ชายอีก 74 ล้านคน ในระยะเวลาเพียง 4 ทศวรรษเท่านั้น