ห้องเรียนเผด็จการ สังคมก็เผด็จการ ‘ประชาธิปไตย’ จึงต้องเริ่มต้นในห้องเรียน

คุยกับ 4 ครู 1 กระบวนกร ว่าเพราะเหตุใดประชาธิปไตยในความหมายที่แท้จริงต้องเริ่มต้นสอนในห้องเรียน และเพราะห้องเรียนคือโลกจำลองของสังคม ถ้าห้องเรียนเผด็จการ สังคมก็เผด็จการ แต่ถ้าห้องเรียนประชาธิปไตย ห้องเรียนก็ประชาธิปไตย

‘ครูพล’ คุณครูสังคมศึกษาที่ไม่สอนตามตำราและเอาแต่ถามว่าทำไม

“คงเป็นครูที่ประเทศนี้ห้ามไม่ให้มี(หัวเราะ)” คือคำนิยามตัวเองของ ครูพล – อรรถพล ประภาสโนบล ครูสอนวิชาสังคมศึกษาที่เริ่มต้นด้วยคาบทุกครั้งด้วยคำว่า ‘ทำไม’ โดยที่ไม่มีคำตอบถูกหรือผิดมาครอบไว้ ซึ่งทำให้เด็กกล้าคิด กล้าพูด มากขึ้นกว่าเดิม