“Centering” การตั้งหลักตั้งแกนไม่ให้ล้ม เมื่อเจอเรื่องลบ เรื่องร้าย

วิธีรับมือหลังเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายๆ คือ การตั้งแกน (Centering) พาตัวเรากลับมาอยู่กับความสงบ และสัมผัสกับคุณค่าภายในแก่นกลางของตัวเอง พร้อมกับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิต หลอมรวมเอาปัญหาเข้ามาแปรเปลี่ยนเป็นความสร้างสรรค์

vicarious trauma: โรคซึมเศร้าของคนเป็นครู

ทำความรู้จัก ‘vicarious trauma’ บาดแผลที่ได้รับจากการฟังเรื่องราวทุกข์ใจอย่างต่อเนื่องยาวนานของครู เพื่อไม่ให้แผลขยายกว้างเรื้อรังลุกลาม

เรื่องนอนเรื่องใหญ่: นอนไม่พอ สมองพัฒนาช้า แถมอารมณ์เสียง่าย!

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนอนหลับและความเสี่ยงทางอารมณ์ในเด็ก” ระบุว่าเด็กควรนอน 8-10 ชั่วโมง/คืน การนอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีผลให้อารมณ์ดีกว่า เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่า พัฒนาการสมองและการเรียนรู้ยังเยี่ยมกว่าด้วย

เมื่อนักเรียนมีบาดแผลทางจิตใจ คุณครูก็ด้วยเหมือนกัน

เพราะเอาเข้าจริงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนไม่ใช่แค่การ ‘ให้และรับ’ ความรู้ทางวิชาการ แต่รวมถึงต่างฝ่ายต่างดูดซับอารมณ์ของกันและกัน