5 วิธี ลบคำพูดร้ายในใจเด็ก

อสูรร้ายคือ คำพูดเชิงลบที่ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของเด็กซ้ำแล้วซ้ำเล่า สิ่งนี้เป็นอันตราย เพราะจะทำให้เด็กมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง แต่พ่อแม่สามารถช่วยลูกขจัดอสูรร้ายให้หายไปได้ ด้วย 5 วิธี

5 วิธี ปราบอสูรร้ายในตัวเด็กให้หายไปตลอดกาล

อสูรร้ายคือ คำพูดเชิงลบที่ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของเด็กซ้ำแล้วซ้ำเล่า และจะค่อยๆ ทำให้เด็กมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง และคิดว่าตัวเองไม่ดีพออยู่เสมอ โชคดีที่พ่อแม่มีอาวุธทรงพลังอยู่ในมือ ช่วยลูกกำจัดอสูรร้ายเหล่านี้ให้หายไปได้…ตลอดกาล

สังคมแบบนี้ เด็กๆ ถึงจะ ‘อยู่ดีและมีความสุข’

การรู้สึกดีและมีความสุขกับชีวิต จะเกิดเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่มีอารมณ์เชิงบวก ,รู้สึกพอใจกับชีวิต และใช้ชีวิ ปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้ แต่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความอยู่ดีและมีสุขกันทั้งหมด

ภาวะผู้นำ ลักษณะนิสัยดีที่พ่อแม่ร่วมสร้าง

การสอนให้เด็กมีภาวะผู้นำที่มีคุณธรรมและเคารพในความแตกต่างตั้งแต่เล็กจะช่วยให้พวกเขารับมือกับความกดดันที่เกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะเมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่นได้

ค้นจุดแข็ง-สร้างตัวตนที่ไม่เหมือนใคร ด้วยคุณลักษณะที่ดี 24 ข้อ

เราทุกคนมีจุดแข็ง จุดแข็งที่สามารถฝึกฝนให้เกิดการยอมรับและแสดงออกมาให้ผู้อื่นได้เห็น จนกลายเป็นตัวตนของตัวเองที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเรา

1 2