เอาชนะหุ่นยนต์ได้ด้วยการ ‘เอาใจเขามาใส่ใจเรา’ และความฉลาดทางอารมณ์

การเอาใจเขามาใส่ใจเรา คือทักษะหุ่นยนต์ทำไม่ได้ แต่มนุษย์อย่างเราทำได้ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ความชำนาญกระฉับกระเฉง และความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล

เมื่อการเรียนรู้เชื่อมโยงสมองหลายส่วน คณิตศาสตร์จึงไม่ใช่สมองซีกซ้าย และสมองซีกขวาก็ไม่ใช่แค่ศิลปะอีกต่อไป

การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของสมองซีกซ้าย ศิลปะและดนตรีไม่ใช่เรื่องของสมองซีกขวาอีกต่อไป, การกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ ไม่ได้จำกัดแค่ช่วงวัยใดวัยหนึ่ง, การทำซ้ำๆ จนช่ำชอง อ่านซ้ำๆ จนจำได้ ไม่ใช่การเรียนรู้ที่ดีที่สุดเสมอไป คือคอนเซปท์สำคัญของ ‘การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสมองหลายส่วน’

5 วิธี ลบคำพูดร้ายในใจเด็ก

อสูรร้ายคือ คำพูดเชิงลบที่ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของเด็กซ้ำแล้วซ้ำเล่า สิ่งนี้เป็นอันตราย เพราะจะทำให้เด็กมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง แต่พ่อแม่สามารถช่วยลูกขจัดอสูรร้ายให้หายไปได้ ด้วย 5 วิธี

5 วิธี ปราบอสูรร้ายในตัวเด็กให้หายไปตลอดกาล

อสูรร้ายคือ คำพูดเชิงลบที่ผุดขึ้นมาในห้วงความคิดของเด็กซ้ำแล้วซ้ำเล่า และจะค่อยๆ ทำให้เด็กมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง และคิดว่าตัวเองไม่ดีพออยู่เสมอ โชคดีที่พ่อแม่มีอาวุธทรงพลังอยู่ในมือ ช่วยลูกกำจัดอสูรร้ายเหล่านี้ให้หายไปได้…ตลอดกาล

สังคมแบบนี้ เด็กๆ ถึงจะ ‘อยู่ดีและมีความสุข’

การรู้สึกดีและมีความสุขกับชีวิต จะเกิดเมื่อเราอยู่ในสภาวะที่มีอารมณ์เชิงบวก ,รู้สึกพอใจกับชีวิต และใช้ชีวิ ปรับตัวอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้ แต่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ ต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความอยู่ดีและมีสุขกันทั้งหมด

ภาวะผู้นำ ลักษณะนิสัยดีที่พ่อแม่ร่วมสร้าง

การสอนให้เด็กมีภาวะผู้นำที่มีคุณธรรมและเคารพในความแตกต่างตั้งแต่เล็กจะช่วยให้พวกเขารับมือกับความกดดันที่เกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะเมื่อโตขึ้นเป็นวัยรุ่นได้

1 2 3