มนตราการเรียนรู้ที่ ESC-Empty Space Chiang Mai ผ่านความ ‘เงียบ’ งามของศิลปะ

พาชมละครหุ่นผ่านตัวหนังสือ ที่แสดงในงาน Open Space Full@Empty #2 ณ ESC-Empty Space Chiang Mai มีทั้งละครหุ่นทั้งไร้เสียงและมีเสียง สุนทรียที่พร้อมกระตุกต่อมจินตนาการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเรื่องมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ น้อยแต่มาก จับใจ ชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร

เจ้าหญิงคาราเต้: ศิลปะเป็นเรื่องของทุกคน และต้องมีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจ

‘เจ้าหญิงคาราเต้’ เป็นละครที่สร้างขึ้นโดยใช้วิธีอ่านบทนิทาน และชวนผู้ชมมาอ่านร่วมกับนักแสดงด้วย … ภายใต้หลักคิดที่ว่า ทุกคนมีส่วนร่วมกับละครได้ ไม่เกี่ยง เพศ วัยและอายุ เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัว มีเรื่องที่อยากเล่าและแบ่งปันประสบการณ์

“รู้จักตัวเองและรู้จักคนอื่น” คือสิ่งที่หายไปจากห้องเรียน แต่เรียนได้จากละคร: กลุ่มละครมะขามป้อม

ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใด ก็ควรมาเรียนการละครเพื่อทำความรู้จักตัวเองและทำความรู้จักมนุษย์คนอื่นๆ
กลุ่มละครมะขามป้อมจึงเดินทางมาถึงปีที่ 40 เพราะคนกำลังออกตามหาสิ่งนี้ที่พร่องหายไปจากห้องเรียน