มนตราการเรียนรู้ที่ ESC-Empty Space Chiang Mai ผ่านความ ‘เงียบ’ งามของศิลปะ

พาชมละครหุ่นผ่านตัวหนังสือ ที่แสดงในงาน Open Space Full@Empty #2 ณ ESC-Empty Space Chiang Mai มีทั้งละครหุ่นทั้งไร้เสียงและมีเสียง สุนทรียที่พร้อมกระตุกต่อมจินตนาการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเรื่องมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ น้อยแต่มาก จับใจ ชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร