ค้นพบตัวตนของลูกผ่านการปั้นดิน: ไม่คาดหวัง เปิดตา เปิดใจ ยอมรับให้ดินได้ขึ้นรูปทรงด้วยตัวเอง

การที่เราเป็นตัวเราอย่างในทุกวันนี้ เราก็เป็นผู้ที่ปั้นตัวเรามาโดยอาศัยสิ่งแวดล้อม เหมือนกันกับที่เด็กก็ปั้นตัวเขาเอง เปิดเผยตัวเขาเอง เพียงแต่เราจะเป็นสิ่งแวดล้อมไปช่วยเกื้อกูลหรือช่วยให้เขาเติบโตในสิ่งที่เขาอยากเป็น

อิสราเอลพัฒนาประเทศผ่านการสร้างคน พ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยความเป็นมนุษย์และเป็นลมใต้ปีกให้ลูก

ฟังเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ชาวยิวกับวงเสวนา “ไขความลับการศึกษาอิสราเอล” มีความเชื่อว่ามนุษย์ไม่ได้เกิดมาแล้วทำเป็นทุกอย่าง แต่ต้องอาศัยการเรียนรู้ การเลี้ยงดูของพ่อแม่ยิวจึงเน้นความต้องการของลูกเป็นหลัก พร้อมกับเป็นลมใต้ปีกสนับสนุนให้ลูกทำสิ่งที่พวกเขารัก