“Centering” การตั้งหลักตั้งแกนไม่ให้ล้ม เมื่อเจอเรื่องลบ เรื่องร้าย

วิธีรับมือหลังเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายๆ คือ การตั้งแกน (Centering) พาตัวเรากลับมาอยู่กับความสงบ และสัมผัสกับคุณค่าภายในแก่นกลางของตัวเอง พร้อมกับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิต หลอมรวมเอาปัญหาเข้ามาแปรเปลี่ยนเป็นความสร้างสรรค์

6 หัวใจสำคัญ ของการใช้จิตวิทยาเชิงบวกปรับพฤติกรรมลูก

จิตวิทยาเชิงบวกเป็นหลักการที่ทำความเข้าใจกับสมองของมนุษย์ และปัจจัยต่างๆ อย่างบุคคลแวดล้อม ความสัมพันธ์ โดยเฉพาะกับการเลี้ยงเด็ก จิตวิทยาเชิงบวก จะอิงตามพัฒนาการทางสมองของเด็กแต่ละช่วงวัย พ่อแม่ที่อยากปรับพฤติกรรมลูก บทความชิ้นนี้มี 6 วิธีเชิงบวกมาแนะนำ