การแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกในครอบครัวคือขุมพลังชีวิตของลูก

การแบ่งปันและการสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกในครอบครัว คือ คำตอบสำคัญของพัฒนาการทางอารมณ์ รวมถึงความรู้สึกผูกพันระหว่างพ่อ แม่ และลูก ที่จะกลายเป็นพลังชีวิต และจุดเริ่มต้นของทักษะการเข้าใจผู้อื่น(empathy) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และ AI เลียนแบบไม่ได้

เล่าเรื่องอย่างใส่ใจใคร่ครวญ: พ่อแม่เข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่ ยิ่งเข้าใจลูกมากเท่านั้น

พ่อแม่ที่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวให้ลูกฟังตั้งแต่ยังเล็กจะช่วยปะติดปะต่อระบบการเรียนรู้ ให้เขาค่อยๆ active ที่จะเข้าไปทำความรู้จักกับสิ่งละอันพันละน้อยรอบตัวมากขึ้น นำไปสู่การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น ก่อเป็นภาพใหญ่ให้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความหมายหรือสำคัญต่อเขาอย่างไร

Experiential Learning: 8 ข้อครูควรรู้ เมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์

หัวใจของการศึกษาคือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ครูเปิดโอกาสนี้ให้นักเรียนได้โดยเน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้คิดเองทำเอง และครูเริ่มต้นได้ด้วย Experiential Learning Theory

เปิดลิ้นชักความทรงจำพ่อแม่ สะสางปมเลวร้าย เลี้ยงลูกด้วยหัวใจที่เป็นมนุษย์

พ่อแม่ทุกคนมีปมบาดแผลที่ซ่อนอยู่ เกิดประสบการณ์วัยเด็กของพ่อแม่เอง แต่พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจในตนเอง (self-understanding) ทบทวนและยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง (reflecting) จะสามารถมองบาดแผลเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนโดยไม่นำปมปัญหาเหล่านั้นมาเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิต

Five Minds for the Future: ปลูกฝังจิต 5 แบบ เพื่อโลกศตวรรษที่ 21

Five Minds for the Future จิต 5 แบบที่ควรมีเพื่ออนาคต: จิตวิทยาการ, จิตแห่งการสังเคราะห์, จิตแห่งการสร้างสรรค์, จิตแห่งการเคารพ และ จิตแห่งคุณธรรม ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่พ่อแม่และโรงเรียนต้องติดตั้งให้เยาวชนในโลกยุคใหม่ เพราะเป็นทักษะสำคัญแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3 เทคนิคชวนพ่อแม่ตั้งหลัก จัดการอารมณ์ขั้วลบก่อนปรี๊ดแตกใส่ลูก

ตั้งแกน-ปล่อยพลัง-สร้างเกราะ 3 เทคนิคชวนพ่อแม่ตั้งหลักก่อนปรี๊ดแตก อาจดูเหมือนยาก แต่จริงๆ ไม่ คล้ายกับการดึงสมาธิตัวเองให้กลับมา โฟกัสและผ่อนคลาย

1 2