คนไม่มีความรู้=คนไม่มีอำนาจ?

‘นิ้วกลม’ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ตัวแทนผลผลิตของการศึกษาแห่งประเทศไทย บอกว่า ความรู้คืออำนาจ ครูไม่ได้แค่ฉลาดหรือมีความรู้มากกว่าเรา เพียงแค่เขามีอำนาจมากกว่า ซึ่งการนิยามตามระบบเช่นนี้ อาจทำให้คนนอกวงจรกลายเป็นคนไม่รู้จริงไปหมด ความรู้สึกนี้ทำให้เกิดความสูงต่ำในโรงเรียน นักเรียนรู้สึกว่าไม่มีทางเท่ากับครูได้ นี่คือเรื่องอันตราย

‘นิ้วกลม’ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์: ถ้าประเทศนี้…ไม่มีโรงเรียน

ตั้งต้นจากหนังสือ ‘Deschooling Society ที่นี่ไม่มีโรงเรียน‘ สนทนากัน กับ‘นิ้วกลม’ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ ชายหนุ่มที่แนะนำตัวว่า “ผมคือผลผลิตของระบบการศึกษาแห่งประเทศไทยเลยครับ” ว่า เอาเข้าจริงแล้ว ประเทศนี้ไม่มีโรงเรียนได้ไหม