“กู้หมูป่าให้สุด แล้วหยุดที่ชีวิตปกติ” พญ.พรรณพิมล วิปุลากร

เมื่อ 13 ชีวิตออกมาจากถ้ำโดยสวัสดิภาพ พวกเขาต้องปลอดภัยจนถึงที่สุด ภารกิจวันนี้จึงยังไม่เสร็จ พวกเรา-คนแปลกหน้าที่เด็กๆ ไม่รู้จัก  ต้องกู้ภัยเขาต่อไป เพือให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ

“ปล่อยทีมหมูป่าไป แล้วพวกเขาจะกลายเป็นโค้ชที่ดีในอนาคต” นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็ก-วัยรุ่น และโค้ชทีมฟุตบอล

คุยกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่เป็นโค้ชทีมฟุตบอล ว่าเราควร/ไม่ควรทำอะไร เพื่อดูแลจิตใจของทีมหมูป่ารวมถึงเด็กๆ ทุกคนที่ผ่านเรื่องเลวร้ายมากๆ มา ให้อยู่ต่อไปได้อย่างปลอดภัย