CROSSs: นักออกแบบที่สนุกกับการฟัง ‘ความฝัน’ ชวนคนทะเลาะ เพราะทุกคนต้องมีส่วนร่วม

CROSSs ไม่ใช่แค่เป็นสถาปนิกชุมชน แต่พวกเขามีทักษะการสื่อสาร เขาคือ ‘กระบวนกร’ เต็มความหมายในแง่การสร้างจังหวะ ดีไซน์ประสบการณ์ เป็นผู้นำบทสนทนา และมีทักษะในการคลี่คลายความไม่ลงรอย ระหว่างผู้ที่อยากแชร์ความคิดฝันร่วมกัน

ความสิ้นหวังการศึกษาในกราฟิกดีไซน์: ศิลปะต้องสร้างอนาคต

แน่นอนว่าศิลปะคือความสวยงาม แต่ถ้าศิลปะเข้าไปช่วยพัฒนาสังคมได้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ กลุ่ม ThaiGA จึงพยายามผลักดันให้งานกราฟฟิกหรือพานักออกแบบ มาร่วมขับเคลื่อนสังคมผ่าน Poster Exhibition ภายใต้หัวข้อ “อนาคตการศึกษาไทย?”