ครูในยุคเสรีนิยมใหม่: จะทำอย่างไรไม่ให้หมดสนุกกับการสอน

ทำไมครูไม่ได้ทำหน้าที่แค่สอนหนังสือ แต่กลับต้องเผชิญกับภาระเอกสารจำนวนมาก ทำความเข้าใจและหาทางออก ผ่านงานวิจัย ‘Neoliberalism, Govermentality, Education reform, and Teacher in Thailand’ ก่อนที่ภาระงานเหล่านี้จะกัดกิน passion และทำให้ครูไม่สนุกกับการเป็นครูอีกแล้ว

dear teacher, อย่าลืมดูแลใจตัวเอง

หน้าที่ครูไม่ใช่แค่การสอน แต่รวมถึงการรับรู้ทุกมิติปัญหาของนักเรียนหลายสิบชีวิตที่พกติดตัวมาจากบ้านและชุมชนในแต่ละวันซ้ำๆ ไม่รู้จบ

vicarious trauma: โรคซึมเศร้าของคนเป็นครู

ทำความรู้จัก ‘vicarious trauma’ บาดแผลที่ได้รับจากการฟังเรื่องราวทุกข์ใจอย่างต่อเนื่องยาวนานของครู เพื่อไม่ให้แผลขยายกว้างเรื้อรังลุกลาม

เกิดเป็นครูไทย ต้องทำอะไรบ้าง?

The Potential แอบส่งคำถามหาครูหลายโรงเรียน ทั้งไกลและใกล้ศูนย์กลางที่ทำการด้านนโยบายการศึกษา ด้วยคำถามเดียวกันว่า ‘นอกจากสอนหนังสือ ครูไทยทำอะไรบ้าง’

เมื่อนักเรียนมีบาดแผลทางจิตใจ คุณครูก็ด้วยเหมือนกัน

เพราะเอาเข้าจริงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนไม่ใช่แค่การ ‘ให้และรับ’ ความรู้ทางวิชาการ แต่รวมถึงต่างฝ่ายต่างดูดซับอารมณ์ของกันและกัน