7 Days Play and Learn: ‘7 วัน 7 กิจกรรม’ เมื่อหยุดอยู่บ้าน กระชับความสัมพันธ์และสร้างคาแรกเตอร์ให้ลูก

สร้างเวลาทองกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่าน ‘7 วัน 7 กิจกรรม’ ให้พ่อแม่ได้รู้จักลูกมากขึ้น

เปิดโรงเรียนอนาคต: ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

งานแถลงข่าวโครงการ “โรงเรียนอนาคต” (School of Tomorrow) – ประสบการณ์ความรู้แนวใหม่ ร่วมปลูกอนาคตสังคมไทย ปีที่ 1 “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561