เมื่อการเรียนรู้เชื่อมโยงสมองหลายส่วน คณิตศาสตร์จึงไม่ใช่สมองซีกซ้าย และสมองซีกขวาก็ไม่ใช่แค่ศิลปะอีกต่อไป

การเรียนคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของสมองซีกซ้าย ศิลปะและดนตรีไม่ใช่เรื่องของสมองซีกขวาอีกต่อไป, การกระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ ไม่ได้จำกัดแค่ช่วงวัยใดวัยหนึ่ง, การทำซ้ำๆ จนช่ำชอง อ่านซ้ำๆ จนจำได้ ไม่ใช่การเรียนรู้ที่ดีที่สุดเสมอไป คือคอนเซปท์สำคัญของ ‘การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสมองหลายส่วน’