อนาคตจะเดินต่อไปอย่างไร เส้นทางการเรียนจะเป็นแบบไหน – ความกังวลของวัยรุ่นช่วงโควิด-19

เมื่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาฝังรากลึกมาหลายปี ทำให้ช่วงเวลาเช่นนี้ เด็กและเยาวชนต้องเครียดกับอนาคตทางการศึกษาของตนเองมากขึ้นเป็นสองเท่า พวกเขายังไม่ทราบว่าอนาคตการเรียนจะเป็นเช่นไร เปิดเรียนเมื่อไหร่ ได้เข้ารับการศึกษาที่ไหน