จากแอร์โฮสเตสสู่ผู้ปกครองอาสาโรงเรียนเพลินพัฒนา: การเรียนรู้ใหม่อีกครั้งของแม่บี๋ สิติมา

จากคนนอกสู่คนใน จากแอร์โฮสเตสสู่นักการศึกษาในฐานะผู้ปกครองอาสาโรงเรียนเพลินพัฒนา เรื่องของแม่บี๋ สิติมา มุรธาทิพย์ ยืนยันกับเราว่า ใครๆ ก็เป็น ‘นักจัดการเรียนรู้’ ได้