“ปล่อยทีมหมูป่าไป แล้วพวกเขาจะกลายเป็นโค้ชที่ดีในอนาคต” นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็ก-วัยรุ่น และโค้ชทีมฟุตบอล

คุยกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่เป็นโค้ชทีมฟุตบอล ว่าเราควร/ไม่ควรทำอะไร เพื่อดูแลจิตใจของทีมหมูป่ารวมถึงเด็กๆ ทุกคนที่ผ่านเรื่องเลวร้ายมากๆ มา ให้อยู่ต่อไปได้อย่างปลอดภัย

วิจารณ์ พานิช: ต้อง ‘เรียนรู้’ แบบไหน และ อีกแค่ไหน จึง ‘เปลี่ยนแปลง’

‘Transformative Learning’ หรือ ‘การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง’ เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนการเรียนรู้ ตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างครูในฐานะ ‘คุณอำนวย’ (facilitator) กับผู้รับ และวิธีการเรียนที่ไม่ใช่ถ่ายโอนความรู้เป็นก้อนๆ แต่ต้องมาจากการลงมือทำ ประสบการณ์จริง และได้ใคร่ครวญคิดไตร่ตรอง

‘ครูหยกฟ้า’ ไพลิน ลิ้มวัฒนชัย: ครูแนะแนวมีอยู่จริง จริงๆ

สุภาพสตรีร่างบางคนนี้คือครูแนะแนวเพียงคนเดียวของนักเรียนกว่า 200 คน ทุกคนต้องได้ปรึกษากับครูแบบตัวต่อตัว ทั้งเรื่องเรียน รัก ปัญหาอื่นๆ ในชีวิต ในวันที่วิชาแนะแนวคือคาบว่างของเด็กๆ แต่การมาของ ‘ครูหยกฟ้า’ ช่วยยืนยันกับเราว่าครูแนะแนวยังมีอยู่จริง – จริงๆ

‘ณัฐฬส วังวิญญู’ โปรดใช้วิจารณญาณในการฟัง-ถาม-เข้าใจอย่างลึกซึ้ง

คุยกับ ณัฐฬส วังวิญญู กระบวนกรนักจัดการเรียนรู้เพื่อสำรวจโลกภายในตัวเอง จะเกิดการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงได้ ทำไมต้องคิดอย่างใคร่ครวญ ทำไมต้องถามและฟัง? 

ละครเวทีของเด็กสาธิต มธ. ห้องเรียนจริงบนเวทีจำลอง

ละครเวทีในฐานะเครื่องมือการเรียนรู้ ไฟต์บังคับให้ต้องตีความ เข้าใจ เพื่อสวมบทเป็นชีวิตคนอื่น ‘ให้ถึง’ ไม่ไปไม่ได้ เพราะยังมีทีมงานอีกหลายชีวิตรออยู่

เดชรัต สุขกำเนิด: วาร์ปไปเข้าใจโลกที่ต่างโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ ด้วยบอร์ดเกม

ต่อให้ในเกมจะมีการโกง เกทับ ข่มขู่ แต่ทุกความขัดแย้งจบลงในเกม ไม่มีต้นทุน และยังเปิดพื้นที่ให้เจรจาต่อรองเพื่อความเข้าใจ

1 15 16 17 18 19 22