‘สก็อตแลนด์’ ประเทศแรกที่สอนเรื่อง LGBTI ในโรงเรียน

‘สก็อตแลนด์’ ประเทศแรกในโลกที่รวมประเด็น LGBTI เข้าไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนหลังจากที่รัฐบาลยอมรับข้อเสนอจากกลุ่มเคลื่อนไหวที่เรียกร้องความหลากหลายทางเพศ และนี่จะเป็นข้อความที่ส่งถึงเยาวชน LGBTI ทั้งหลายว่าพวกเขามีคุณค่าในสกอตแลนด์

เป็นเด็กยิ่งต้อง ‘เถียง’ และเถียงอย่างสร้างสรรค์เพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น

โลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย การเถียงและโต้แย้งจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการอยู่ร่วมกัน เด็กๆ ก็เช่นกัน เขามีสิทธิไม่เห็นด้วย และ เถียง แต่เด็กๆ ต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ จึงจะทำไปสู่การเถียงที่มีประสิทธิภาพและผู้ใหญ่ต้องฟัง

“ออกไปชมพิพิธภัณฑ์” ใบสั่งยาจากทีมแพทย์แคนาดา ใช้ศิลปะเยียวยาร่างกายและจิตใจ

แพทย์แคนาดาสามารถออก ‘ใบสั่งยาชมพิพิธภัณฑ์’ ให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ฮอร์โมนแห่งความสุขอย่าง cortisol และ serotonin หลั่งออกมา ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยและผู้ที่ดูแล

โปรดจ่ายใบสั่งยาที่เขียนว่า ‘เล่น เล่น และเล่น’

การเล่น สำหรับเด็กมีประโยชน์ใช่เล่น เพราะทำให้เด็กได้เเสริมทักษะทางสังคม ภาษา และการควบคุมตนเอง เช่นเดียวกันกับความสามารถในการช่วยจัดการความเครียดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กๆ กับผู้ปกครอง

โรงเรียนกำลังสอนวิชาในอดีต ทั้งๆ ที่อนาคตต้องการ 4 ทักษะนี้

การเอาตัวรอด-ความคิดสร้างสรรค์-ทักษะเรื่องดิจิทัล-ความสามัคคี ล้วนเป็นสิ่งที่โลกต้องการ แต่กลับไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียน แม้จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการสร้างสื่อนำเสนอต่างๆ – แต่ไม่ใช่สร้างทักษะดิจิทัลอย่างแท้จริง

ไม่ผิดหรอกหากพ่อแม่จะกอดตัวเองบ้าง

ไม่มีใครทำถูกไปทุกเรื่อง คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เช่นกัน แต่เมื่อถีงวันแย่ๆ เช่น รถติด ลูกสอบตก ผิดสัญญากับลูก เผลอเสียงดังหรือกระทั่งระเบิดความโกรธใส่ลูก… ก็คนเป็นพ่อแม่เป็นแม่นี่แหละ ที่กลับไปโบยตีตัวเองทุกครั้งเพราะความเป็น ‘มนุษย์’ ของตัวเอง

1 2 3 4 5 6 13