ครูก็คือครู อย่าเอาหน้าที่ของพ่อแม่มาแบกไว้บนไหล่

โรงเรียนมีบทบาทในการให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับอันตราย แต่ไม่ได้หมายความว่า โรงเรียนจะเป็นยาครอบจักรวาลที่จะรักษาโรคทางสังคมได้ พ่อแม่และสังคมต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กด้วย

ทำไมพ่อแม่ญี่ปุ่นถึงไว้ใจ ให้เด็กเล็กเดินทางโดยลำพัง

พ่อแม่ญี่ปุ่นให้ลูกเดินทางด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก เพราะพื้นที่สาธรณะไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่ง ถนน ผู้คน ล้วนเป็นมิตรกับเด็กๆ ทำให้พวกเขาสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย และเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เขาสามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้ทุกเมื่อ

คำถามสำคัญกว่า ควรมีการบ้านหรือไม่ คือ มีการบ้านไปเพื่ออะไร

งานวิจัยมากมายหลายทศวรรษที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ปัญหามี-ไม่มีการบ้านแตกต่างและซับซ้อนมากกว่าที่หลายคนคิด แทนที่จะถามแค่ว่าต้องมีการบ้านหรือไม่ อีกคำถามที่ควรมีคือ หลังโรงเรียนเลิกควรมีอะไรที่ช่วยให้นักเรียนยังจดจำสิ่งที่ได้เรียนรู้และพร้อมจะเรียนเพิ่มเติม

เรียน ‘วิชาเงียบ’ เพื่อให้เด็กๆ ฟังเสียงตัวเองชัดขึ้น

เรียนรู้ได้ลึกและกว้างขวาง-ไม่ต้องเร่งตัวเองเกินไป-สร้างวินัยพร้อมดึงสมาธิ คือ 3 อย่างที่เด็กๆ จะได้จากช่วงเวลาของความเงียบ

‘สก็อตแลนด์’ ประเทศแรกที่สอนเรื่อง LGBTI ในโรงเรียน

‘สก็อตแลนด์’ ประเทศแรกในโลกที่รวมประเด็น LGBTI เข้าไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนหลังจากที่รัฐบาลยอมรับข้อเสนอจากกลุ่มเคลื่อนไหวที่เรียกร้องความหลากหลายทางเพศ และนี่จะเป็นข้อความที่ส่งถึงเยาวชน LGBTI ทั้งหลายว่าพวกเขามีคุณค่าในสกอตแลนด์

เป็นเด็กยิ่งต้อง ‘เถียง’ และเถียงอย่างสร้างสรรค์เพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น

โลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย การเถียงและโต้แย้งจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการอยู่ร่วมกัน เด็กๆ ก็เช่นกัน เขามีสิทธิไม่เห็นด้วย และ เถียง แต่เด็กๆ ต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ จึงจะทำไปสู่การเถียงที่มีประสิทธิภาพและผู้ใหญ่ต้องฟัง

1 2 3 4 5 13