คู่มือเลี้ยงเด็กในศตวรรษที่ 21 จะปรับตัวอย่างไรให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รอด!

ทักษะของ ‘ครู’ และ ‘นักเรียน’ ในศตวรรษที่21 คืออะไร ปรับตัวอย่างไรไม่ให้เกิดช่องว่างทางเจนเนอเรชั่น?!

ถึงเวลาเอาคะแนน ‘ยกมือตอบในห้อง’ ออกได้หรือยัง?

Quiet Revolution คือห้องเรียนครูที่ต้องการปรับวิธีคิดและการสอน เพื่อนักเรียนบุคลิก ‘Introvert’ หรือเด็กที่ ‘นิ่งเงียบ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจเรียน’

ข้อดีในการเรียนสองภาษา คือพัฒนาการ ‘ยับยั้งชั่งใจ’

เด็กที่รู้สองภาษาในช่วงวัย 4 ขวบหรือน้อยกว่านั้น จะมีพัฒนาการด้านการยับยั้งชั่งใจดีกว่าเด็กที่พูดได้เพียงภาษาเดียว

โลกไม่สีชมพูของคุณแม่ ‘Pink’

สุนทรพจน์บนเวที MTV Video Music Awards 2017 ของพิงค์ไม่ได้มาพูดขอบคุณซึ้งๆ ธรรมดาแล้วเดินจากไป แต่เธอใช้เวลาบนเวทีถ่ายทอดเรื่องราวของวิลโลว์ ลูกสาววัย 6 ขวบเกี่ยวกับการยอมรับความบกพร่องของคนอื่นและพลังแห่งการเป็นคนประหลาด

ไม่ได้อยากได้แค่ความรู้ แต่อยากให้ครู ‘มองเห็น’

เพื่อลดความรู้สึกแปลกแยกในตัวนักเรียน แก้ไขปัญหาการออกจากการเป็นนักเรียน ไม่ยอมเรียนต่อ โรงเรียนเมืองเนโร รัฐเนโวดา ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงบรรจุทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (social and emotional learning: SEL) ไว้ในคู่มือครู

เมื่อนักเรียนมีบาดแผลทางจิตใจ คุณครูก็ด้วยเหมือนกัน

เพราะเอาเข้าจริงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนไม่ใช่แค่การ ‘ให้และรับ’ ความรู้ทางวิชาการ แต่รวมถึงต่างฝ่ายต่างดูดซับอารมณ์ของกันและกัน

1 10 11 12 13