ข้อดีในการเรียนสองภาษา คือพัฒนาการ ‘ยับยั้งชั่งใจ’

เด็กที่รู้สองภาษาในช่วงวัย 4 ขวบหรือน้อยกว่านั้น จะมีพัฒนาการด้านการยับยั้งชั่งใจดีกว่าเด็กที่พูดได้เพียงภาษาเดียว

โลกไม่สีชมพูของคุณแม่ ‘Pink’

สุนทรพจน์บนเวที MTV Video Music Awards 2017 ของพิงค์ไม่ได้มาพูดขอบคุณซึ้งๆ ธรรมดาแล้วเดินจากไป แต่เธอใช้เวลาบนเวทีถ่ายทอดเรื่องราวของวิลโลว์ ลูกสาววัย 6 ขวบเกี่ยวกับการยอมรับความบกพร่องของคนอื่นและพลังแห่งการเป็นคนประหลาด

ไม่ได้อยากได้แค่ความรู้ แต่อยากให้ครู ‘มองเห็น’

เพื่อลดความรู้สึกแปลกแยกในตัวนักเรียน แก้ไขปัญหาการออกจากการเป็นนักเรียน ไม่ยอมเรียนต่อ โรงเรียนเมืองเนโร รัฐเนโวดา ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงบรรจุทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม (social and emotional learning: SEL) ไว้ในคู่มือครู

เมื่อนักเรียนมีบาดแผลทางจิตใจ คุณครูก็ด้วยเหมือนกัน

เพราะเอาเข้าจริงแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนไม่ใช่แค่การ ‘ให้และรับ’ ความรู้ทางวิชาการ แต่รวมถึงต่างฝ่ายต่างดูดซับอารมณ์ของกันและกัน

ช็อก! เด็กทั่วโลกเป็นโรคอ้วนถึง 124 ล้านคน

จากสถิติการเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชนทั่วโลกอายุตั้งแต่ 5 – 19 ปี ของปี 2016 ชี้ว่า เด็กผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนสูงถึง 50 ล้านคนและเด็กผู้ชายอีก 74 ล้านคน ในระยะเวลาเพียง 4 ทศวรรษเท่านั้น

1 9 10 11 12